Příprava na IIY – Mezinárodní stáž pro mládež ve Španělsku, je v plném proudu

Přípravná fáze na pracovní stáž ve Španělsku, Dénii se přehoupla do své druhé poloviny. Deset klientů z různých míst České republiky se pilně učí španělsky, ať už individuálně nebo ve skupině, s českým lektorem či rodilým mluvčím.

Spojuje je to, že jsou již více než půl roku v evidenci úřadu práce, není jim více než 30 let a rozhodli se odjet v září do Španělska získat nejen nové pracovní zkušenosti, ale také sebevědomí, jazykové dovednosti a nové kontakty.

V patek 21. července se všichni poprvé setkali na prvním společném workshopu v krásném prostředí centra Mariapoli v Praze. Zde se také seznámili se španělskými partnery projektu – Javierem a Martou z partnerské organizace Tradigenia ve Valencii. Ta se zaměřuje na vzdělávání, přípravu a poradenství na trhu práce a všem deseti klientům Attaveny se snaží najít vhodnou pracovní stáž.

Náplní víkendu byla v první řadě pracovně motivační analýza s psycholožkou Elenou Wagnerovou, lekce orientace na trhu práce s Viktorem Váňou a individuální rozhovory se španělskými partnery zaměřené na výběr vhodné pracovní pozice. Workshop pak odlehčily ještě večerní zážitkové aktivity zaměřené na týmovou práci a komunikaci, do kterých se zapojili i Javier s Martou.

Celý víkend všichni klienti hodnotili pozitivně a přínosný byl samozřejmě i pro náš tým Attaveny, která stáž připravuje.

V následujících týdnech se klienti budou věnovat především intenzivní jazykové průpravě a celou přípravnou fázi zakončí na konci srpna závěrečným workshopem, kde už jen doladí poslední detaily před blížícím se odjezdem 3. září.