Letní příměstské tábory zdarma s Attavenou

Projekt „Trochu méně horké léto“ pomáhá zaměstnaným  rodičům s péčí o děti v době letních prázdnin. Díky podpoře projektu jsou týdenní tábory zdarma, rodiče hradí dětem pouze stravu ve výši 350 Kč. O děti je skvěle postaráno, dokazují to ohlasy a fotogalerie z loňského léta, které si můžete prohlídnout na webu projektu.

I když venku ještě vládne zima, my již pilně připravujeme letní příměstské tábory v mnoha městech a vesnicích. Chceme se vrátit na místa, kde se vloni líbilo dětem z 220 rodin. Slyšeli jste o našich příměstských táborech a máte zájem o konání i ve vaší obci? Neváhejte nás kontaktovat!

Tábory jsou pětidenní, nepobytové a určené dětem z 1. stupně základní školy. Většinou se snažíme časem konání tábora pokrýt pracovní dobu rodičů. Obvykle začínáme před sedmou hodinou a končíváme kolem páté.

Konkrétní místa a termíny pro vás domlouváme a brzy se objeví na webové stránce www.trochumenehorkeleto.cz.

Více informací se dozvíte také u koordinátorky projektu.

Andrea Lišková
776 159 437
andrea.liskova@attavena.cz

Maminky a tatínkové budou v Českých Budějovicích zpátky ve hře

V Českých Budějovicích se v únoru otevřou dveře všem rodičům, kteří se chtějí vrátit do práce nebo se vzdělávat i v průběhu rodičovské dovolené. Kurz s lákavým názvem Zpátky ve hře je pro účastníky zdarma včetně bezplatného hlídání dětí.

V kurzu se zaměříme hlavně na praktické počítačové a komunikační dovednosti, které jsou v dnešní době nezbytné jak v pracovním tak osobním životě. Zaměříme se na MS Word, Excel, PowerPoint i www stránky a další vychytávky. Ve skupinkách si založíte vlastní virtuální firmu, kde můžete být například květináři, doktory či mořskými biology, záleží jen na Vás! V rámci této skupiny Vás čeká mnoho praktických úkolů, díky kterým se naučíte věci potřebné pro Vaše další zaměstnání.

Pro lepší nasměrování a sebepoznání je zajištěna spolupráce s odborníkem, díky kterému se podíváte na své schopnosti, dovednosti, vlastnosti a očekávání pro Vaše budou povolání. S výběrem Vašeho povolání a usnadnění výběrového řízení Vám pomohou lekce Orientace na trhu práce pro správné sepsání životopisu nebo motivačního dopisu. Po ukončení kurzu se s Vámi hned nerozloučíme, můžete využít další možnosti individuální podpory koučinkem, dotovanou pracovní stáží, školení či kurzy dle Vašeho výběru.

Rezervujte si své místo včas, začínáme 8. 2. 2017.
Srdečně Vás zveme na informační schůzku, která proběhne ve středu 25. ledna 2017 od 10 hodin u nás v Attaveně na Husově třídě 45.

Více informací se dozvíte u koordinátorky projektu nebo na www.zpatkyvehre-attavena.cz.

Kontakt
Julie Janošťáková
+420 774 223 428
julie.janostakova@attavena.cz

V Třeboni naposledy informačně o projektu V jednom kole

Maminky a tatínkové z Třeboňska a okolí, neváhejte s přihlášením do bezplatného kurzu počítačů a měkkých dovedností!

Pro rodiče, kteří řeší návrat do práce nebo hledají lepší zaměstnání, jsme nachystali zajímavý podpůrný program v prostředí virtuální firmy, kde si vyzkouší práci nanečisto v kancelářských programech, lekce se specialistkou se zkušenostmi z personální agentury, která s vámi vyřeší například životopis nebo pracovní pohovor, víkendové workshopy o komunikaci, spolupráci s psychologem a mnoho dalších aktivit. Program kurzu je vhodný také pro rodiče, kteří chtějí začít podnikat, ale i pro ty, kteří ještě neví, jak časem skloubí práci a rodinu. Unikátní program kurzu je velice obsáhlý a pomůže vám najít cesty k seberealizaci a podpoří sebevědomí, které se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je kurz v projektu V jednom kole vhodný pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě.

Všechny zájemce o účast v kurzu zveme na poslední informační schůzku ve středu 11. ledna10 hodin do knihovny. Představíme podrobně kompletní program kurzu a seznámíte se s organizátory. Pokud nemáte hlídání, děti můžete vzít sebou – i během kurzu se vám o ně postaráme.

Je lepší si své místo rezervovat – zavolejte nebo napište koordinátorce, která vám ráda odpoví i na veškeré dotazy ke kurzu.

Kontakt:
Petra Vacková
koordinátorka kurzu
778 062 713
petra.vackova@attavena.cz

www.vjednomkole-attavena.cz

Rodiče z Týna nad Vltavou budou V jednom kole!

Kurz počítačů, komunikace, prezentačních dovedností, time managementu, virtuální firma, orientace na trhu práce, víkendové workshopy,.. to vše je komplexní program projektu V jednom kole, který 9. 1. 2017 začne v Městském domě dětí a mládeže v Týně nad Vltavou.

Projekt je určený rodičům dětí do 15 let. Můžete tedy být nezaměstnaní, zaměstnaní, na rodičovské, v domácnosti,… Důležité je, zda se chcete vzdělávat, pracovat na sobě, dopřát si změnu, najít práci nebo si jenom dokázat, že na to máte.

Že nemáte na vzdělávání čas? Během výuky poskytujeme hlídání dětí, které je stejně jako celý kurz zcela zdarma.

Přijďte si poslechnout povídání koordinátorky o obsahu projektu na informační schůzku v úterý 13. 12. v 9 hodin v MěDDM. Koordinátorka vysvětlí jednotlivé aktivity a odpoví na dotazy zájemců o přihlášení. Je dobré se předem ohlásit koordinátorce nebo využít online přihlášky na www.vjednomkole-attavena.cz, kde najdete i seznam a podrobnosti k aktivitám v projektu.

Kontakt:
Petra Vacková
koordinátorka kurzu
778 062 713
petra.vackova@attavena.cz

Psychologické poradenství v projektu IIY

jelinek2

Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek

Zakladatel psychologické a terapeutické praxe PPS – CONSULT, která se od roku 1996 zaměřuje na psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku a psychoterapii, bilanční diagnostiku a supervizi. Působí jako externista GŘ ÚP,  je dodavatel služeb pro instituce Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast Bilanční diagnostiky. Věnuje se diagnostice profesního potenciálu a vzdělávání a soudnímu znalectví v odvětví psychologie dětí a mládeže. Baví ho rocková muzika a  mořský rybolov. Nejvíce času věnuje práci, rodině a chalupaření.

 

Představení projektu IIY – Mezinárodní stáže pro mládež

Již přes 10 let podporujeme jednu z nejdůležitějších oblastí života dospělých lidí – smysluplné uplatnění na trhu práce. Při naší práci se vždy snažíme vymýšlet inovativní aktivity a zkoušíme oslovovat nové skupiny osob. V tomto projektu jsme se mohli opravdu naplno realizovat. Rozhodli jsme se pro nezaměstnanou bezdětnou mládež do 30 let, která obvykle o naše kurzy nemá takový zájem. Při přípravě projektu jsme u této skupiny našli společný problém – jejich život by mohl nakopnout kupředu intenzivní zážitek v cizím prostředí. Postavit se na vlastní nohy, poradit si s nepříjemnými překážkami. A proto jsme se rozhodli pro tříměsíční stáž ve Španělsku.

Pane Jelínku, jste psycholog v projektu IIY – Mezinárodní stáže pro mládež. Co konkrétně děláte a jak by to mělo pomoci klientům?

Mým úkolem je psychologický, diagnostický a poradenský servis. Úkolem je psychologickými metodami (dotazníky, testy, rozhovory) zjistit osobnostní a pracovní profil každého účastníka projektu a poradenskou intervencí doporučit řešení. Účastníkům zjišťuji jejich potenciál kvalit, schopností, dovedností a možností pro optimální pracovní využití. Cílem je také přesně popsat a klientovi i společnosti Attavena doporučit takové profese, které budou potenciálu účastníka projektu skvěle vyhovovat a ve kterých bude mít svoji perspektivu uplatnění nejen v podmínkách cizího státu, ale i později doma v ČR.

Dokážete popsat přínosy, které plynou ze zajištění této práce odborníkem? Některé organizace totiž používají podobné postupy (rozhovor, dotazník), ale řeší je svépomocí.

Klientům Attaveny jsou předloženy diagnostické nástroje a metody psychologie, které patří výhradně do rukou profesionálů. Postup diagnostiky, který jsme zvolili, vychází z metodiky Bilanční diagnostiky (schválení MPSV). Diagnostika a poradenství jsou vedené s cílem kvalitního a moderního progresu pro správnou praxi, plný respekt k chartě kvality, etických zásad a standardům psychologie práce pro tento typ služby. Vybrali jsme hlavně kvalitu diagnostického postupu jako komplex služeb a to s hlavním ohledem na maximální přínos pro klienta, jeho rozhodování a bezpečí, ale i jistotu a minimum rizik pro zaměstnavatele.

Považujete za prospěšné, že vás klienti předtím dříve neviděli, nebo tomu může být naopak? 

Zatím považuji za oboustrannou výhodu, že se teprve poznáváme. Nemáme společnou historii, a to nám teď poslouží k vzájemné odpovědnosti a šanci na „dobrý start“ ve vztazích a společné práci. Svým způsobem tak trénujeme i krátkodobé vztahy pro pracovní stáž. V přítomné otevřenosti a motivaci klientů k sebepoznávání osobních a pracovních kompetencí vidím spíš prospěch. Dlouhodobé vztahy mají také jiné své přednosti. Nám pro úspěšné zvládnutí projektu vyhovuje krátkodobé společenství pro diagnostiku s možností individuálního poradenství. Máme společnou možnost kvalitně popsat pracovní potenciál a k němu doporučit vhodné pracovní místo ve stáži a třeba i nastavit životní a profesní orientaci. Společnou psychologickou práci teprve začínáme. Během stáže ale i po ní může tato práce pokračovat.

Měl jste možnost se seznámit a pracovat se všemi účastníky projektu. Jak na vás působili?

Každý účastník má svůj osobní příběh, vlastní historii a také plány do budoucna. Diagnostika je zastihuje „teď a tady“, a tak vidím jejich současnou duševní kondici, míru odhodlání ke změně,  motivaci se uplatnit a prosadit. Chtějí vstoupit do nové etapy života.  Většina z nich hledá novou cestu, osobní a pracovní zkušenost, také nové prostředí aby se sami poznali, prověřili v neznámých podmínkách a třeba se tak odklonili od dřívějšího životního stylu anebo našli část sebe.

Mají účastníci nějaké podobné vlastnosti či charakteristiky, kterých jste si všiml? 

Popisy osobnostních rysů, vlastností a charakteristik jsou přísně důvěrné a nepřípustné zveřejnit. Jsou nesdělitelné. Nadto můžu zobecnit, že u účastníků projektu jasně vnímám jejich chuť k sebezkušenosti, objevování i dosahování nových osobních cílů. Cílová skupina projektu IIY je charakteristická. U všech se projevuje mladá dospělost a hledání nové cesty. Někdy se ukážou omezené školní i pracovní zkušenosti, někdy i životní propady. Jasně ale vystupuje vlastní, často odvážné očekávání od sebe a od života.

Co byste doporučil těm, kteří nakonec na stáž do Španělska odjedou?

Držím všem palce. Věřím, že novou životní zkušenost a pracovní pozici dobře zvládnou. Přeju jim, aby využili své odvahy, mládí a asistované příležitosti k životnímu směřování, ať už obstojí anebo se budou víc hledat. Mají k dispozici podporu v projektovém týmu i nabídku psychologického supportu on-line, a také příležitost po stáži společně zkušenosti a zážitky zpracovat a přenést dalším novým účastníkům projektu. Můžou přijít i těžké chvíle, bude hodně nového – vztahy, cizí jazyk, neznámé prostředí a nová práce – doporučil bych neztrácet hlavu, věřit v sebe. Doporučuji mít svoji pevnou jistotu, že optimismus a pozitivní výhled posiluje a i těžké okolnosti člověku pomůžou jako východisko k sebepoznání a odraz do života.

Projekt V jednom kole od ledna v Třeboni!

Nedávno jsme v Městské knihovně učili seniory. Díky hezkému prostředí a skvělé spolupráci jsme se rozhodli, že zde uspořádáme i kurzy pro rodiče.

Maminky a tatínkové z Třeboňska se již nyní mohou hlásit na unikátní kurz počítačů, komunikace a prezentačních dovedností. O aktivitách kurzu se dočtete na www.vjednomkole-attavena.cz. Velkou výhodou kurzu je, že je celý zdarma, a to včetně hlídání dětí během výuky. Účastníci našich kurzů si nejvíce chválí víkendové workshopy, spolupráci s psycholožkou a unikátní program virtuální firmy. Tento program je prověřený několika lety praxe a jeho absolventi oceňují, že vzdělávání probíhá hravou formou a kromě počítačových dovedností si z něj odnesou i vyšší sebevědomí a poznání sebe sama.

Všechny zájemce o účast v kurzu zveme na informační schůzky. Dozvíte se na nich kompletní program kurzu a seznámíte se s organizátory. Přijďte ve středu 23. listopadu nebo 14. prosince v 10 hodin do knihovny.

Je lepší si své místo rezervovat – zavolejte nebo napište koordinátorce, která vám ráda odpoví i na veškeré dotazy ke kurzu.

Kontakt:
Petra Vacková
koordinátorka kurzu
778 062 713
petra.vackova@attavena.cz

Attavena přijme do svého týmu spolupracovníka na pozici Koordinátor/ka projektů

Koordinátor/ka projektů

Náplň práce:

 • organizace projektů a služeb v oblasti dalšího vzdělávání
 • administrativní podpora lektorů, kontrola a kompletace administrativy
 • oslovování a motivace klientů,
 • komunikace s partnery a institucemi, zajištění zázemí pro výuku,
 • prezentace projektů a služeb
 • spoluúčast na přípravě, administraci a monitoringu projektů

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání,
 • výbornou uživatelskou znalost Windows, MS Office a internetu,
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič/ka,
 • organizační dovednosti, smysl pro detail, pečlivost,
 • tvůrčí přístup a chuť učit se nové věci,
 • příjemné vystupování, výborné komunikační dovednosti,
 • empatii – zejména schopnost vnímat potřeby a specifika klientů,
 • pružnost v pracovním nasazení

Nabízíme:

 • práci v malém tvůrčím týmu,
 • příjemné prostředí společnosti s mnohaletou zkušeností se vzděláváním dospělých,
 • podporu osobního a profesního růstu,
 • spoluúčast na projektech a službách, které mají smysl,
 • úvazek v rozsahu 0,70 až 1,00; mzdu od 24 000 Kč při úvazku 1,0

Máte-li o pozici zájem, pošlete nám prosím:

 • strukturovaný životopis
 • vaše motivační video

Proč motivační video a jak jej zpracovat?

Naším požadavkem je vybrat komunikativní osobu, která svým vystupováním a přístupem zaujme klienty a vhodně doplní náš tým. Proto jsme místo motivačního dopisu zvolili video.

Ve videu (2-5 minut) nám osobně sdělte, kdo jste a co zajímavého nám právě Vy můžete nabídnout. Svou prezentaci umístěte jako neveřejné video na YouTube  a odkaz pošlete na info@attavena.cz (neveřejné video vidí jen lidé, kterým zašlete odkaz). Do předmětu zprávy napište: prijmeni jmeno_koordinator. V příloze e-mailu zašlete i strukturovaný životopis. Požadujeme oba uvedené podklady a splnění termínu pro podání přihlášky.

Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2016, 8:00.

Přihlášky vyhodnocujeme průběžně a výběrové řízení můžeme ukončit před uvedeným termínem. Máte-li zájem, neváhejte.

Předpokládaný nástup: leden 2017; na částečný úvazek v rámci zaškolení možno i dříve

Kontakt: Michaela Severová, +420 774 223 887, www.attavena.cz

Zpátky ve hře v Sedlčanech

Jednáme o možnosti uspořádat v Sedlčanech kurz, který pomůže maminkám i tatínkům dětí do 15 let vrátit se zpět do práce. Cílem programu je rozvinout a připomenout dovednosti, které v průběhu rodičovské dovolené upadly v zapomnění.  Začneme u počítačových programů, komunikačních dovedností, práci v týmu a dostaneme se až k otázkám, jak skloubit rodinu a práci. Abychom rodičům usnadnili účast v kurzu, po dobu výuky zajistíme hlídání dětí.

Kurz odstartujeme 5. října 2016. Neváhejte s přihlášením. Podrobné informace o kurzu získáte u koordinátorky Julie Janošťákové (774 223 428, julie.janostakova@attavena.cz) nebo na stránkách projektu www.zpatkyvehre-attavena.cz

30 příměstských táborů pro 400 dětí

V pátek 26. srpna skončily poslední turnusy příměstských táborů pořádaných Attavenou. Projekt Trochu méně horké léto pomohl ve spolupráci s obcemi a základními školami vyřešit každoroční prázdninové starosti s hlídáním dětí skoro 250 rodinám. Ve 12 obcích jsme během 7 týdnů uspořádali 30 příměstských táborů. Celkově se jich zúčastnilo přibližně 400 dětí. Táborníci byli podle ohlasů velmi spokojení a už teď se těší na příští rok. Zájemci o účast na táborech v roce 2017, mohou klidně už teď vyplnit náš formulář na stránkách www.trochumenehorkeleto.cz.

Zahájení spolupráce s CRM pro neziskovky

Více než rok jsme hledali způsob, jak ještě lépe pracovat s našimi spolupracujícími organizacemi, partnery a klienty. Moc se nám totiž nedařilo nabídnout vám navazující kurzy nebo účast v dalších projektech. Proto jsme se rozhodli pro pořízení CRM systému, který bude bezpečně spravovat všechny kontakty na jednom místě. A jaká je z toho výhoda pro vás? Jednoduše na vás nikdy nezapomeneme. A pokud budeme moci nabídnout akci, u které tušíme, že by se vám mohla líbit, určitě tak uděláme!

Po několikaměsíčním hledání jsme se rozhodli pro spolupráci s neziskovou organizací CRM pro neziskovky, která je distributorem systému Salesforce. Od spolupráce si slibujeme nejen úklid vlastních databází a seznamů klientů. Rádi bychom v budoucnu téma CRM přiblížili našim studentům v kurzech a připravili výuku či workshopy pro další organizace. Na vlastní kůži si nyní vyzkoušíme, jak je složitá implementace systému a jaké jsou její přínosy. Držte nám palce!