Přinášíme vám výběr semestrálních prací našich klientů

Mezi nejfrekventovanější kurzy Attaveny patří seberozvojové kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené. Náplň kurzu je velmi komplexní. Vedle měkkých dovedností, jako jsou verbální a neverbální komunikace, time managment či zvládání stresu, se osnova zaměřuje také na tzv. „tvrdé“ dovednosti. Naši lektoři jako efektivní nástroj využívají osvědčenou metodu virtuální firmy. Vybrané výstupy klientů vám přinášíme v následujícím článku.

Virtuální firma funguje jako skutečná firma se vším všudy. To znamená, že skupina tří až čtyř účastníků se domluví, v čem bude jejich firma podnikat, a rozdělí si v ní pozice jako např. marketingový specialista, personalista nebo obchodní zástupce. Tým pak musí vytvořit obchodní plány s ceníkem produktů, navrhnout si vlastní logo, upravit fotografie na propagační materiály, založit si webové stránky apod. Pro zdárné zvládnutí těchto úkolů využívají účastnící kurzu nově nabyté dovednosti a znalosti z lekcí v pc programech jako je Ms Excel, MS Word, Ms Publisher a Ms Power Point, v grafickém programu Canva a fotografickém editoru Zoner Photo Studio. Důraz je tedy kladen na praxi, protože tímto způsobem se člověk nové věci naučí nejlépe.  

Výsledky práce maminek a tatínků si můžete prohlédnout v obrázkové galerii. Jejich firemní brožury, pozvánky na veletrh nebo webové stránky splňují mnohdy přísná profesionální měřítka. Posuďte sami.