IIY – Mezinárodní stáže pro mládež

International Internship for Youths je projekt na podporu mladých lidí od 15 do 30 let, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni na trhu práce. V rámci projektu oslovíme zhruba 600 osob. Po pečlivém výběru zapojíme do příprav na zahraniční stáž ve Valencii (Španělsko). Kandidáti na stáž se učí španělsky či anglicky, získávají praktické informace o španělské kultuře, mentalitě a pracovním trhu. Z těchto kandidátů pečlivým výběrem určíme 20 lidí a 4 náhradníky, které vyšleme na tříměsíční pracovní stáž. Po celou dobu projektu poskytujeme klientům pracovní poradenství a snažíme se je vhodně motivovat. Kandidáty na stáž vybíráme v síti středních škol z řad neúspěšných absolventů, případně mezi mladými lidmi, kteří jsou dlouhodobě na úřadu práce. Významnou část cílové skupiny oslovíme také v Psychiatrické léčebně závislostí v Červeném Dvoře.

www.iiy.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000621
červenec 2016 až únor 2018
8 451 752 Kč (plán)
především JHČ, Valencie ve Španělsku
48 unikátních klientů (plán)

Tento projekt se umístil na 17. místě v soutěži mezi dalšími 46 projekty.