Příspěvky

Podporujeme vzdělávání v Červeném Dvoře

V koordinaci s Červeným Dvorem probíhají dva souběžné kurzy pro klienty léčící se ze závislostí. Jejich absolventi budou připraveni na návrat do běžného života – učí se, jak si najít vhodnou práci, jak uspět u pracovního pohovoru, prakticky si zkouší plnit pracovní úkoly v kolektivu virtuální firmy a zároveň si zlepšují své počítačové dovednosti. Projekt „Fénix“ navazuje na úspěšné cykly kurzů v léčebně z předchozích let a je plánován na další tři roky.