Příspěvky

ECDL – příprava a testování zaměstnanců krajského úřadu

Na jaře roku 2016 jsme testovali zaměstnance Krajského úřadu v Českých Budějovicích ze tří modulů ECDL. Během tří dnů jsme probrali v oblasti bezpečnosti práce s PC a programech MS Access, MS PowerPoint důležitá témata a okruhy, které se v testech objevují a ve kterých se často chybuje. Díky důkladné přípravě účastníci úspěšně zdolali 20 z 21 testů.