Digitální kompetence učitelů

Digitální kompetence učitelů (DigCompEdu)

Digitální technologie kolem nás se neustále vyvíjejí. Je zapotřebí, abychom se s nimi naučili pracovat a používat je v běžném životě. To platí i pro oblast školství. DigCompEdu si klade za cíl posílit znalosti vyučujících v oblasti digitálních technologií a práce s nimi. Celý projekt zahrnuje celkem tři části. První z nich je nákup technického zařízení podle potřeb jednotlivých škol, které by jim mělo usnadnit práci s digitálními technologiemi. Druhá část se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání v oblastech: digitální kompetence, výuka, digitální zdroje, digitální hodnocení a podpora žáků. Ve třetí části vytvoříme na základě komunikace s více jak 100 vyučujícími digitální zdroj informací, ze kterého bude moci kdokoli čerpat. Zdroj bude veřejně dostupný na internetu.

Více informací: David Šetek, david.setek@attavena.cz

Digitální kompetence učitelů