ECDL

Individuální následná podpora

ECDL – European Certification of Digital Literacy

ECDL je mezinárodně uznávaný způsob ověření digitálních znalostí. Jeho význam spočívá zejména v tom, že odráží aktuální potřeby všech oblastí trhu práce a běžného života. Znalost jednotlivých oblastí je ověřována standardizovanými testy. Jednotlivé oblasti se v ECDL nazývají moduly.

Testujeme moduly nutné pro získání certifikátu ECDL Start. Před testováním zpravidla organizujeme jednodenní doškolení.

Pro získání certifikátu musíte úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících modulů. :

  • Počítač a soubory
  • Zpracování textu
  • Práce s tabulkami
  • Internet a komunikace
  • Bezpečné používání IT
  • Spolupráce na internetu
  • Informace z internetu

Další informace o ECDL, obsahu jednotlivých modulů a vzorové testy naleznete na www.ecdl.cz.

Možnost získání certifikátu ECDL Start konzultujte se svou koordinátorkou.