Koučink

Individuální následná podpora

Koučink/koučování je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené nebo potřebné oblasti. Kouč není trenér nebo poradce. Kouč je partner, který klienta provází na cestě hledání.Koučink lze konkrétně využít k:

  • Uvědomění si toho, co přesně chceme jinak a proč
  • Objevení možných i nemožných cest
  • Vykročení a vytrvání na vybrané cestě
  • Nalezení v sobě nejlepšího řešení své situace
  • Zvýšení zodpovědnosti a důvěry v sebe

V rámci individuální podpory můžete využít celkově 6 sezení s koučem. První koučovací setkání probíhá naživo, následující sezení jsou domlouvány individuálně s námi vybraným koučem online formou.  Spolupracujeme s pouze s certifikovanými kouči s praxí.Aktuální informace o možnosti vašeho koučování získáte u vaší koordinátorky.