Mezinárodní stáže pro mládež

International Internship for Youths II je projekt zaměřený na podporu mladých lidí od 18 do 30 let, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.

Aktivity projektu směřují k jejich aktivizaci a zvyšují jejich šanci pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím mezinárodní mobility. Základem je individuální a dlouhodobá práce s klientem. Před odjezdem projdou klienti ještě v ČR přípravou na pobyt a práci v zahraničí. Tříměsíční stáže se uskuteční ve Španělsku, kde budou klienti docházet do práce a účastnit se skupinových volnočasových aktivit. I po návratu domů budou mít možnost další podpory na své cestě do zaměstnání nebo při dokončení studií.

Projekt počítá se dvěma běhy stáží na období únor/březen – květen/ červen 2020 a únor/březen – květen/ červen 2021. Na jedno kolo stáží je počítáno průměrně s 8 účastníky.