Mezinárodní stáže pro mládež

V důsledku situace vzniklé v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 došlo k útlumu realizace projektových aktivit.  Jakmile budeme mít nové informace, uveřejníme je zde na stránkách projektu.

International Internship for Youths II je projekt zaměřený na podporu mladých lidí od 18 do 30 let, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.

Aktivity projektu směřují k jejich aktivizaci a zvyšují jejich šanci pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání prostřednictvím mezinárodní mobility. Základem je individuální a dlouhodobá práce s klientem. Před odjezdem projdou klienti ještě v ČR přípravou na pobyt a práci v zahraničí. Tříměsíční stáže se uskuteční ve Španělsku, kde budou klienti docházet do práce a účastnit se skupinových volnočasových aktivit. I po návratu domů budou mít možnost další podpory na své cestě do zaměstnání nebo při dokončení studií.

Více informací: Veronika Attlová, veronika.attlova@attavena.cz