Příspěvek na pracovní místo

Individuální následná podpora

Finanční příspěvek na pracovní místo je přidělován zaměstnavateli na základě žádosti o veřejnou podporu. Příspěvek je zaměstnavateli proplácen zpětně, po prokázání vynaložených nákladů na vaší mzdu/plat. Obvykle se jedná o příspěvek na tři měsíce. Výše úvazku může být v rozsahu 50 – 100 %. Jeho konkrétní výše záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Příspěvek na pracovní místo je pro vás vhodný pokud:

  • aktivně hledáte práci
  • máte představu o konkrétním zaměstnavateli nebo využijete některé z volných pracovních míst u našich spolupracujících organizací
  • ho chcete využít jako další motivační prvek pro zaměstnavatele, aby zaměstnal právě vás

Aktuální informace o možnostech příspěvku, jeho výši, podmínkách  a termínech schválení žádosti získáte u vaší koordinátorky.