Vzdělávání v léčebnách

Lidé léčící se ze závislosti na návykových látkách a patologického hráčství jsou našimi klienty od roku 2011. Smysluplnost vzdělávání těchto klientů právě v době léčby jsme otestovali na pilotním projektu v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr. Nabízené PC kurzy, rekvalifikace, dluhové poradenství i podpora při hledání zaměstnání se ukázaly jako cenný a vhodný doplněk terapií. Poskytují nejen znalosti a dovednosti. Jejich zásadní přidanou hodnotou je, v dané situaci, posílení sebevědomí klienta. Možnosti dokázat sobě i okolí schopnost pracovat samostatně a přijmout zodpovědnost, již využilo více než 1800 osob.

Od roku 2017 nabízíme vzdělávání nejen klientům léčícím se v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr, ale také v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě. V roce 2019 se naše působení rozšířilo i do Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě a Psychiatrické léčebny Lnáře.

Více informací: Eliška Ouředníková, eliska.ourednikova@attavena.cz

Vzdělávání v léčebnách